Overzicht    Organisatie    Uitslagen    Informatie    Contact    Foto's    Diversen

 

 

Algemeen

 

Wedstrijdreglement

 

Alerteerafspraken

 

Stopregel

 

Spelregels (NBB)

 

De Stopregel

Het rode stopkaartje uit de biddingbox gebruiken we voor de stopregel. Deze regel schrijft voor dat elk openingsbod op tweeniveau of hoger, alsmede elk sprong(volg)bod, voorafgegaan moet worden door het neerleggen van de stopkaart. Daarna is de volgende speler verplicht ongeveer tien seconden te wachten alvorens een bieding te doen. Zodoende krijgt degene die na het sprongbod moet bieden, enige tijd om zijn bieding te kiezen zonder dat daarmee een suggestie omtrent het karakter van de hand wordt overgebracht.

Hier kun je een PDF-bestand openen waarin achtergronden betreffende het gebruik van de stopregel uitgelegd zijn..