Overzicht    Organisatie    Uitslagen    Informatie    Contact    Foto's    Diversen

 

 

Algemeen

 

 

Wedstrijdreglement

 

 

Alerteerafspraken

 

Stopregel

 

 

Spelregels
vanaf 2017

 

Spelregelwijzigingen

 

 

Op deze pagina is informatie te vinden over spelregels en wedstrijdreglement. 

 

 

Als eerste het wedstrijdreglement, hierin is onder andere te lezen hoe onze competitie opgezet is en hoe hierin het rankingsysteem verwerkt is.

 

 

 

Dan hebben we in onze club enkele afspraken gemaakt over het alerteren en wordt de stopregel toegelicht. 

 

 

 

Vanaf september 2017 zijn er nieuwe spelregels van kracht. Hier vind je het spelregelboekje en een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.