Overzicht    Organisatie    Uitslagen    Informatie    Contact    Foto's    Diversen

 

 

Algemeen

 

 

Wedstrijdreglement

 

 

Alerteerafspraken

 

Stopregel

 

 

Spelregels
vanaf 2017

 

Spelregelwijzigingen

 

Op deze pagina is informatie over spelregels en wedstrijdreglement beschikbaar.

Als eerste het wedstrijdreglement, hierin is onder andere te lezen hoe onze competitie opgezet is en hoe promotie en degradatie geregeld is. Ook staat hierin hoe je gecompenseerd wordt als je in een andere lijn speelt en wat er gebeurd als je een keer afwezig bent.

 

Dan hebben we in onze club enkele afspraken gemaakt over het alerteren en wordt de stopregel toegelicht. 

 

Vanaf september 2017 zijn er nieuwe spelregels van kracht. Hiet vind je het spelregelboekje en een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.