Overzicht    Organisatie    Uitslagen    Informatie    Contact    Foto's    Diversen

 

Bestuur

Technische-
Commissie

Sociale Commissie

Statuten

Huishoudelijk Reglement

 

 

Sociale Commissie

 

Voor al het LIEF en LEED in onze vereniging is een Sociale Commissie ingesteld.

Deze commissie houdt o.a. contact met zieke leden en probeert ze betrokken te houden bij de vereniging.

Ook wanneer er reden is te jubelen zal daar aandacht aan besteed worden.

 

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen dat u, als er zich LIEF en LEED zaken bij een van onze leden voordoen, dit aan één van de commissieleden of een bestuurslid doorgeeft.