Overzicht    Organisatie    Uitslagen    Informatie    Contact    Foto's    Diversen

 

 

Algemeen

 

Wedstrijdreglement

 

Alerteerafspraken

 

Stopregel

 

Spelregels (NBB)

 

Alerteerafspraken

In onze club hanteren we alerteerafspraken die enigszins afwijken van de welke door de Nederlandse Bridge Bond gebruikt worden. 

Samengevat zijn onze alerteer afspraken als volgt:

Wat WEL te alerteren (Conform NBB):

  •  biedingen waarvan je kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent. Dit is de hoofdregel.

  • biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben, bijv. 2 als sterkste opening of als Multi-color (behalve onze uitzonderingen, zie onder),

  • openingen van 1 en 1 als deze niet ten minste een 3-kaart beloven,

  • 1SA als dit minder dan 14 of meer dan 18 punten kan zijn,

Wat NIET te alerteren (Conform NBB):

  •  een bod op 4-niveau of hoger (en alle daarop volgende biedingen) tenzij het een kunstmatige bieding is die gedaan is de eerste biedronde,

  • doublet.

Wat NIET te alerteren (Uitzondering BCW):

  • Stayman (inclusief het gehele vervolg) en Jacoby,

  • de 2-opening als sterkste bod (23+ punten) ,

  • de 2-openingen als zij de kleur beloven die genoemd wordt.

De gehele alerteer afspraken openen als PDF-bestand.